lördag 14 maj 2011

Minnestavla vid Hällby för byn som hamnade under vatten!

Se minnestavlan som sätts upp vid Hällbydammen 2011