fredag 5 juli 2013

Hot stoff from Västra Nytt sommaren 2013

Ramsele försäkringsbolag    |       Vägstämma Illflovägen
Bo Skogsservice AB                                             .

 Jakobssons hemsida      |             Junsele Margitas

öviksauktionsverk.nu           |                         Kullberget.se

 


Bilparaden ovan är en del av utbudet på auktionen på Kullberg i augusti.


 Strömudden.se          |              Ramsele Järn